STRONA GŁÓWNA  |  O ISM TARNOWIEC  |  STATYSTYKI  |  REKORDY ISM  |  PODSUMOWANIE ROKU  |  KLIMAT TARNOWCA 2006-2019  |  KLIMAT REJONU TARNOWA  |  REKORDY POLSKA I ŚWIAT


KLIMAT TARNOWA:


Na podstawie danych obserwacyjnych ze stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Tarnowie opracowano zestawienie klimatyczne średniej temperatury wieloletniej i średnich sum opadów dla okresu bazowego 1981-2010 oraz porównawczo dla okresu bazowego 1971-2000.

Miesięczne średnie temperatury i średnia temperatura roczna zostały wyznaczone w oparciu o udostępnione dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Udostępnione dane IMGW zostały wykorzystane w obliczeniach i przetworzone w celach edukacyjnych i informacyjnych.

Temperatury śœrednie:

Miesięczne średnie temperatury:
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rocznie:
1971-2000 [°C] -1,7 -0,4 3,6 8,5 13,8 16,5 18,1 17,7 13,6 9,0 3,6 0,1 8,54
1981-2010 [°C] -1,5 -0,4 3,6 9,2 14,4 17,1 19,1 18,4 13,8 9,3 4,1 -0,2 8,90

Sumy opadów:

Miesięczne sumy opadów:
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rocznie:
1971-2000 [mm] 33,1 30,1 36,3 54,8 78,4 104,1 101,9 82,2 63,0 47,6 38,9 37,2 707,5
1981-2010 [mm] 34,1 32,7 40,1 52,3 83,4 102,4 108,1 74,4 67,9 41,7 38,1 38,2 713,4

Roczna średnia temperatura plasuje Tarnów w czołówce najcieplejszych miast Polski (7 miejsce). Temperatura roczna 8,9°C jest najwyższą w historii pomiarów dla Tarnowa. Widoczne jest również ocieplanie klimatu Tarnowa, porównując okres bazowy 1981-2010 do okresu 1971-2000 wzrost średniej rocznej temperatury wyniósł ok. 0,36°C. Jest to trend zgodny dla całego obszaru Polski. Przede wszystkim ociepleniu ulegają miesiące letnie. Okres lata termicznego (Tśr >= 15°C) dla okresu bazowego 1971-2000 wynosił 99 dni, zaś dla okresu bazowego 1981-2010 już aż ponad 107 dni. W przypadku sum opadów widoczny jest nieznaczny wzrost.


Klimatodiagramy porównawcze dla stacji IMGW w Tarnowie dla okresów bazowych 1971-2000 oraz 1981-2010


Maksymalne temperatury zanotowane w Tarnowie podczas oficjalnych pomiarów meteorologicznych:
Temperatura maksymalna: Data pomiaru:
38,2°C* 12. sierpnia 1921 r.
38,0°C* 29. lipca 1921 r.
37,9°C 8. sierpnia 2013 r.
37,0°C 5. lipca 1957 r.
36,9°C 1. lipca 2019 r.
36,8°C 1. września 2015 r.
* - pomiary z poprzedniej lokalizacji stacji meteorologicznej w Tarnowie - Park Sanguszków, Gumniska
(obecna lokalizacja Stacji H-Met Tarnów, al. Piaskowa 57, Tarnów).

Minimalne temperatury zanotowane w Tarnowie podczas oficjalnych pomiarów meteorologicznych (na podstawie częściowych danych):
Temperatura minimalna: Data pomiaru:
-30,3°C 20. stycznia 1963 r.
-28,2°C 2. lutego 1956 r.
-28,1°C 23. stycznia 2006 r.
-28,0°C 14. stycznia 1987 r.
-27,5°C 9. lutego 1956 r.
* - na podstawie danych pomiarowych z serii pomiarowej z okresu 1951-2017.


Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez IMGW (imgw.pl)
Ostatnia aktualizacja: 1.07.2019 r.

UWAGA!!!
Dane i informacje zawarte na tej stronie są udostępniane jedynie do celów informacyjnych. Niniejszym zrzekam się odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu w tym interpretacji i/lub wykorzystania informacji udostępnionych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem umieszczonych w serwisie danych.